ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής το οποίο θα διοργανωθεί διαδικτυακά από 23-26 Σεπτεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα απομενηθεί το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού.

Το βραβείο είχε προταθεί το 2005 από τον Καθηγητή Ν. Balakrishnan (McMaster University) και από το 2006 έως το 2020 απονεμήθηκαν 12 βραβεία και 5 έπαινοι.

 Από το 2021 τo βραβείο αναβαθμίζεται με τη στήριξη του Καθηγητή Balakrishnan ο οποίος το επαναχρηματοδοτεί ώστε αυτό να συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ και απαλλαγή από την ετήσια συνδρομή του ΕΣΙ για 2 έτη. Έτσι, το βραβείο εντάσσεται στο διεθνές τμήμα του Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής με τις ομιλίες να δίνονται στην Αγγλική. Για το 2021 η ειδική συνεδρία του βραβείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/09/21 (morning session) η οποία είναι η ημέρα που έχει προγραμματισθεί το διεθνές μέρος του Συνεδρίου (2021 [Virtual] International Workshop of the Greek Statistical Institute).

Ως νέος στατιστικός νοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μaster ή Διδακτορικό ή Νέος Διδάκτορας (το πολύ 3 χρόνια μετά την ανακήρυξη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται

(α) να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το βραβείο αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του ΕΣΙ (secretariat@esi-stat.gr) μέχρι τις 10/06/2021 και

(β) να διευθετήσουν ώστε να υποβληθεί ηλεκτρονικώς η εργασία τους γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι., μέχρι 10/07/2021 στην ίδια διεύθυνση (ο κανονισμός του βραβείου επισυνάπεται ενώ το template είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ  https://esi-stat.gr/word/).