προσκεκλημενοι ομιλητεσ

ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΠΘ

TΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: Οικονομική Επιστήμη και Στατιστική: Ένας Έρωτας που Διαρκεί Χρόνια

Ο κ. Νίκος Χ. Βαρσακέλης είναι Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε περιοχές όπως Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα σε θέματα παραγόντων που επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας, τα τεχνολογικά πάρκα και σε θέματα που αφορούν τις πολυεθνικές εταιρείες, όπως παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρίας για την εγκατάσταση σε μια χώρα. Έχει εργασθεί ως Εθνικός Εμπειρογνώμων στις Γενικές Διευθύνσεις ΙΙ και ΧV της Επιτροπής της ΕΕ. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, τόσο της ΕΕ, όσο και της ΓΓΕΤ. Είναι αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Πολιτικής της ΕΕ, του Ελβετικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γεωργίας. Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΛΗMNIOΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, TMHMA EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, UTC, FRANCE

TΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: TBA.

Ο κ. Νίκος Λημνιός πήρε το πτυχίο του από το ΑΠΘ και το DEA από το University of Technology of Compiegne (UTC) της Γαλλίας. Το διδακτορικό του όπως και το Doctorat d’ Etat τα έλαβε το 1983 και το 1991 αντίστοιχα, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο UTC από το 1993. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε θέμτα που σχετίζονται με Στοχατικές Διαδικασίες και Στατιστική με εφαρμογές στη Θεωρία Αξιοπιστίας, τη Βιοστατιστική, τη Σεισμολογία, την Ασφαλσιιτκή Επιστημη και τα Χρηματοοικονομικά. Είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής πολλών επιστημονικών περιοδικών ενώ έχει συγγραφεί πληθώρα βιβλίων όπως το βιβλίο με τίτλο Semi-Markov Processes and Reliability (Birkhäuser, 2001, με τον G. Oprisan) καθώς και το βιβλίο με τίτλο Semi-Markov Chains and Hidden Semi-Markov Models toward Applications (Springer, 2008, with V. Barbu).