εγγραφη

Για συμμετοχή στο Συνέδριο παρακαλείσθε να προχωρήσετε στην καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση συμμετοχής στο συνέδριο χωρίς παρουσίαση εργασίας παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την  ηλεκτρονική δήλωση. Σε περίπτωση συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής μετά τις 06 Σεπτεμβρίου 2021 θα υπάρξει επιβάρυνση του δικαιώματος κατά 20€.

Σε περίπτωση συμμετοχής στο συνέδριο με παρουσίαση εργασίας παρακαλείσθε να ετοιμάσετε την περίληση της εργασίας με βάση την πρόσκληση & υποβολή εργασιών και να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική δήλωση το αργότερο μέχρι 25 Ιουλίου 2021. Δηλώσεις συμμετοχής με παρουσίαση εργασίας μετά την 25/7/21 θα εξετάζονται εφόσον το επιτρέπει ο σχεδιασμός του προγράμματος του Συνεδρίου.

Συμμετέχων

Ταμειακά Τακτοποιημένα μέλη ΕΣΙ

Μη Ταμειακά Τακτοποιημένα Μέλη & Μη μέλη

Φοιτητές μόνο Συνέδριο

Φοιτητές Συνέδριο & Σεμινάριο

Έως 06/09/2021

50

70

25

55

Δικαίωμα Συμμετοχής


Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία του Ε.Σ.Ι. είτε με επιταγή στο όνομα του Ε.Σ.Ι. είτε με κατάθεση στο λογαριασμό του E.Σ.Ι.:

  • Εθνική Τράπεζα

Αρ. Λογ.: 116-48005590
ΙΒΑΝ: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590

  • Τράπεζα Πειραιώς

Αρ.Λογ: 5029-068524-853
IBAN: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853

 

Παρακαλείστε να καταγράψετε τα 6 τελευταία ψηφία του κωδικού συναλλαγής.