Σεμινάρια

Οπτικοποίηση δεδομένων:

Εργαλεία και Τεχνικές για δεδομένα από φύλλα Excel

(Εξ’ αποστάσεως) Επιμορφωτικό Σεμινάριο 7 ωρών

Η διερευνητική ανάλυση δεδομένων (Exploratory Data Analysis) στοχεύει στην παρουσίαση των δεδομένων με τον καλύτερο –οπτικά– τρόπο και με τη λιγότερη δυνατή απώλεια πληροφορίας. Η οπτική αναλυτική ή αναλυτική με οπτικοποίηση έχει οριστεί ως ένας συνδυασμός αυτοματοποιημένων τεχνικών ανάλυσης για αποτελεσματική κατανόηση, αιτιολόγηση και λήψη αποφάσεων με βάση μεγάλα και σύνθετα σύνολα δεδομένων. Χρήσιμος σύνδεσμος: What is Visual Analytics

Σύντομη περιγραφή: Το σεμινάριο περιλαμβάνει μια περιήγηση σε on-line εργαλεία, εφαρμογές και ελεύθερο λογισμικό για διερευνητική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων από λογιστικά φύλλα του Excel χωρίς χρήση κώδικα. Θα παρουσιαστούν τεχνικές οπτικής αναλυτικής, τρόποι δημιουργίας οπτικών αναφορών και οπτικοποίησης πληροφορίας σε υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Διδακτικές ενότητες

  • Εγκατάσταση και γνωριμία με τα υπολογιστικά περιβάλλοντα
  • Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων
  • Δημιουργία και προσαρμογή βασικών στατιστικών και εναλλακτικών γραφημάτων
  • Πρακτικές δημιουργίας διαδραστικών γραφημάτων, γραφημάτων με κίνηση, οπτικών αναπαραστάσεων, οπτικών αναφορών.
  • Τεχνικές αναλυτικής δεδομένων
  • Απεικόνιση δισδιάστατων πινάκων δεδομένων
  • Ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών, διαστρωματικών δεδομένων, δεδομένων panel
  • Αποθήκευση, διαμοιρασμός, διαχείριση, αξιοποίηση αρχείων αποτελεσμάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.   

Προαπαιτούμενα: Εξοικείωση με το Microsoft Excel 2007 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Απαιτούμενος εξοπλισμός: Οι συμμετέχοντες εργάζονται στους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές τους. Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού θα λάβουν την ώρα του σεμιναρίου.

 


Συνοπτικό Πρόγραμμα

1η μέρα

1 ώρα

Εγκατάσταση πακέτων λογισμικού, διαμοιρασμός δεδομένων, κοινοποίηση συνδέσμων των on-line εργαλείων.

2η μέρα

2 ώρες

On-line διάλεξη με ενεργό ρόλο των συμμετεχόντων (hands-on training) και δυνατότητες διάδρασης με την εισηγήτρια.

1η μέρα

3 ώρες

On-line διάλεξη με ενεργό ρόλο των συμμετεχόντων (hands-on training) και δυνατότητες διάδρασης με την εισηγήτρια.

2η μέρα

1 ώρα

Δράση αξιολόγησης για τη λήψη του πιστοποιητικού παρακολούθησης / επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

 

Σχετικά με την Εισηγήτρια: Η Δρ. Κυριακή Τσιλίκα είναι Eπίκουρη Kαθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Το ερευνητικό της αντικείμενο είναι οι Υπολογιστικές Μέθοδοι. Μια πτυχή του ερευνητικού της έργου αποτελεί η χρήση και ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών οπτικής αναλυτικής. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της στην επιστημονική οπτικοποίηση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση EU DataViz 2019 της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Νοεμβρίου 2019 στο Λουξεμβούργο. Στην πρώτη διοργάνωση του Pint of Science στο Βόλο συμμετείχε με την ομιλία «Πόσα δεδομένα χωράνε σε μια εικόνα;»